Nasıl Üye Olurum?

 ÜYE OLMA ADIMLARI

Vakademi hizmetlerinden faydalanabilmek için bilgisayar ya da mobil cihazlardan www.vakademi.com.tr adresi ziyaret edilerek "Vakademi üyesi" olunmalıdır. Üye olmak için ana sayfamızın sağ üst köşesinde yer alan “Üye Ol” butonuna tıklayabilirsin. Bu sayfada 4 farklı paket yer almaktadır.   Bu paketlerden ilki “Ücretsiz Üyelik” herhangi bir ödeme yapmayı gerektirmez ve Vakademi’nin "ücretsiz eğitim" olarak tanımladığı eğitimlerden herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızınfaydalanabilirsin. Ücretsiz eğitimler sitemizde yer alan eğitim setlerinin ses, görüntü ve anlatım kalitelerini gözlemleyebilmen için sisteme tanımlanmıştır. Bu aşamada ücretsiz eğitimler beklentilerini karşılıyorsa üyelik formunda gerekli olan bilgileri eksiksiz doldurup Ücretsiz Üye olabilirsin ya da ihtiyacın olan eğitim/eğitimler ücretli paketlerimiz içinde yer alıyorsa Ücretli paketlerimizden birini satın alarak "paket süresi boyunca tüm eğitimlere sınırsız erişim" sağlayabilirsin.

BİLGİLENDİRME

Üyelik aşamasında Hizmet Sözleşmesinin (Kullanım Koşulları) onaylanması
Sistemimize üye olurken “Vakademi Kullanım Koşulları”nı onaylarsın. Kullanım koşullarımızı onaylamadan önce Kullanım Koşulları’nı okuma imkanına sahipsin. Ayrıca istediğin zaman Vakademi internet sitesinden de ulaşabilirsin.

Vakademi Kullanım Koşullarının Saklanma Süresi
Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesi uyarınca Vakademi Kullanım Koşulları sözleşme ilişkisi boyunca ve sözleşme ilişkisi sona erdikten sonra 10 yıl süre ile saklanmaktadır. Ancak sözleşme ilişkisinin sona ermesini müteakip delil amacıyla saklanan verilere erişim kapatılmakta, bunlar başka hiçbir amaçla kullanılmamakta ve ancak bir dava veya başka bir ispat yükümlülüğü doğduğu anda bunlara erişilerek yalnızca ilgili ispat yükümlülüğü için kullanılmaktadır. Bu sözleşme müşteri ile elektronik ortamda paylaşılmaktadır.

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Çözüm Market Bilgisayar Sistemleri Danışmanlık Ltd. Şti. ("Vakademi") olarak web sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek ve Vakademi olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca Vakademi web sitesinde bulunan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Gizlilik Politikası”) hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğimizi kabul etmekteyiz.

Gizlilik Politikasının Kapsamı
Bu Gizlilik Politikası, tüm Vakademi web sitelerini kapsamaktadır. Ancak, her bir web sitesinin farklı amaç ve farklı özellikleri vardır. İşbu Gizlilik Politikası, ilgili web sitesinin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullara eklenmiş olup, onun bir parçasını oluşturmaktadır. Her bir bireysel açıklama ya da web sitesi gizlilik beyanı, bu politikayı sadece yayımlandığı web sitesi hakkında tamamlamakta ve değiştirmektedir.

Bu Gizlilik Politikası Vakademi’nin kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf web siteleri ve platformların (“Üçüncü Taraf Siteleri”) topladığı bilgileri; Üçüncü Taraf Siteleri’nin, web sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Vakademi sorumlu değildir.

Kişisel Veriler
Bu Gizlilik Politikası’nda, “kişisel verileriniz,” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar tipik olarak adınız, adresiniz, kullanıcı adınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı içerir; ancak IP adresi, alışveriş alışkanlıkları, gibi diğer bilgileri de içerebilmektedir. Vakademi, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Haklarınız
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurt içinde veya yurt dışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini; düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız, Vakademi’nin mevzuattan ve işbu Form’dan doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.